Politica privacitat - Poesia, surf i kaiak
Política privacitat - Poesia, surf i kaiak

1. Informació a l’usuari

Poesia Surf i Kaiak, en endavant RESPONSABLE, és la Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades conforme a allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), pel qual se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: mantindre una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

— Remissió de comunicacions comercials publicitàries, per whatsapp, xarxes socials o altres mitjans electrònics o físics, presents o futurs, que possibilite realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades als seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals té algun acord de promoció. En aquest cas els tercers mai tindran accés ales dades personals.

— Realitzar estudis estadístics.

— Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que se posen a la seua disposició.

— Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Base jurídica del tractament
consentiment de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades
se conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantindre la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció dels mateixos.

Comunicació de les dades
No se comunicaran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari
­— Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
­— Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i a la limitació u oposició al seu tractament.
­— Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets
Poesia Surf i Kaiak
C/CINTA, 16. Poble Nou del Delta
josepjuansegarra@gmail.com

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els usuaris, mitjançant el marcatge de les caselles corresponents i l’entrada de les dades en els diferents camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descarrega, accepten expressament i de forma lliure e inequívoca, que les seues dades són necessàries per atendre la seua petició, per part del prestador, éssent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i se fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.