Condicions legals de contractació - Poesia, surf i kaiak
Condicions contractació - Poesia, surf i kaiak

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

POESIA SURF I KAIAK (en endavant PSK), és una empresa de d’activitat turística i esportiva, domiciliada al c/Cinta, 16 de Poble Nou del Delta, amb C.I.F.: 47622508L.

1. Per participar a les activitats que oferim és imprescindible saber nedar. Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’una persona adulta que es responsabilitzi del seu comportament. Tots els clients estan obligats i se comprometen a realitzar l’activitat contractada, en òptimes condicions físiques i psicològiques, i en cap cas estaran sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, així com qualsevol medicament o tractament que pugui alterar les seues facultats físiques o les seues capacitats cognitives i de reacció. L’incompliment d’aquest requisit pot suposar, per a l’infractor, la finalització inmediata de la seua activitat sense dret a compensació ni reintegrament.

2. Les activitats que ofereix PSK estan subjectes a les condicions del medi on se desenvolupen i de les persones que participen, pel qual poden ser objecte de canvis o cancel·lació abans o durant l’activitat per diferents raons, entre les quals:

-Raons meteorològiques (tempestes, vents forts, etc).

-Condicions ambientals adverses (cabal del riu elevat, mar massa agitada, etc).

-Decisions administratives (per l’aplicació de restriccions de navegació o movilitat en general, talls d’accés per obres o per altres motius.

En qualsevol d’aquestes situacions la direcció de l’empresa o el guia que lidera l’activitat tenim l’obligació de modificar o suspendre l’activitat en benefici de la seguretat dels nostres clients, del nostre personal laboral i de totes les persones implicades.

3. El client informarà a PSK, abans de fer la reserva, de les persones que desitgen inscriure’s trobant-se en estat de gestació, persones amb capacitats reduïdes, patologies al·lèrgies o malalties que hagin de ser tingudes en compte abans i/o durant el desenvolupament de l’activitat, amb la finalitat de confirmar la disponibilitat de material específic o adaptat, concretar les necessitats d’atenció personalitzada, i valorar les possibilitats d’adaptació de l’activitat a les necessitats d’aquestes persones i viceversa, per a decidir en última instància, les possibilitats i conveniència de contractar el servei.   

4. Les reserves se poden fer a través del nostre portal web (indicant places i models de kaiak per dates), al whatsapp o trucant al 634330912. Al fer la reserva s’ha d’abonar el 50% de l’import de l’activitat.

5. Els preus de les nostres activitats són per persona i inclouen, a més del material tècnic i de seguretat necessari, l’IVA i una assegurança de RC per a totes les nostres activitats. L’assegurança està contractada amb Catalana Occidente.

El número de la Pòlissa de R.C. és Nº 8/6739407-H. La informació completa i detallada sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients.

A la web de PSK s’especifica l’equipament que aporta l’empresa i el que ha de portar el client.

La contractació d’altres serveis externs (allotjament, restaurants, etc) és a càrrec del client, tot i que recomanem algunes empreses i podem facilitar-ne el contacte si escau.

6. El client pot desistir dels serveis contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, en les condicions i quantitats detallades a continuació:

— Dessistint amb més de 10 dies d’antel·lació a la data de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 10% sobre l’import total, en concepte de despeses administratives i de gesti

— Dessistint entre 5 i 10 dies abans de la data de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 20% sobre l’import total de la reserva.

— Dessistint entre 2 i 4 dies abans de la data de l’activitat contractada, s’aplicarà una penalització del 40% sobre l’import total de la reserva.

— La cancel·lació comunicada en un termini inferior a 48 hores a comptar des del moment previst d’inici de l’activitat (les 10h del dia triat per a fer la reserva), o el fet de no presentar-se sense previ avís, en la data i hores previstes i indicades per realitzar l’activitat contractada amb PSK, suposarà en els dos casos, la pèrdua total de l’import prèviament satisfet al efectuar la reserva.

7. El compromís de PSK és cumplir aquestes condicions així com ho han de fer totes les persones participants a les nostres activitats assumint totes aquestes Condicions Generals.